Kom ihåg begränsningarna för användningen av ogräsbekämpningsmedel i vårsäd i fält som anmälts och såtts som fält med fånggröda!

Det finns tre alternativ för etablerandet av fånggrödor: I samband med sådden, senast i spannmålens broddstadium i samband med eller efter ogräsbekämpningen eller strax före, eller efter, skörden dock senast den 15.8.!

 

 

Om sådden av fånggröda skett i samband med spannmålssådden:

Omfånggrödan är gräs kan alla andra preparat än följande användas: Ally 50 ST, Ally Class, Sekator OD, Logran, Tooler Heavy/Biathlon, Broadway, Attribut Super och Monitor!

 

Om fånggrödan är klöver är endast följande preparat godkända: Classic/Express SX 8-11 g/ha + MCPA 0,5 l/ha! För vitklöver även Gratil 15 – 20 g/ha + MCPA 0,5 l/ha.

 

Om sådden skett efter ogräsbekämpningen:

 

Om fånggrödan är gräs eller klöver kan alla andra preparat än följande användas: Ally 50 ST, Ally Class, Sekator OD, Logran, Tooler och Attribut Super!

 

Denna sida är uppdaterad den 16.6.2015 av Jan Grönholm, NSL