Kom ihåg de nya skärpta direktiven för beaktandet av våren 2016:s P-gödsling om grödan inte skördas alls!

Eftersom skördetvånget avskaffades i det nya stödsystemet år 2015  ändrade man också på hur den eventuella fosforgödsling som gavs vid vårsådden 2016 på ett fält som nu i höst blir oskördat skall beaktas vid gödslingen av 2017-års grödor! Nu skall den i våras givna P-gödslingen då beaktas som outnyttjad och därmed skall den räknas med fullt ut i gödslingen i nästa år!

 

Denna sida är uppdaterad den 29.8.2016 av Jan Grönholm, NSL