Kom ihåg de nya skärpta direktiven för beaktandet av våren 2017:s P-gödsling om grödan inte skördas alls!

Eftersom skördetvånget avskaffades i det nya stödsystemet år 2015 ändrade man också på hur den eventuella fosforgödsling som gavs vid vårsådden 2017 på ett fält som nu i höst blir oskördat skall beaktas vid gödslingen av 2018-års grödor! Nu skall den i våras givna P-gödslingen då beaktas som outnyttjad och därmed skall den räknas med fullt ut i gödslingen i nästa år!

Denna sida är uppdaterad den 20.9.2017 av Jan Grönholm, NSL