Kom ihåg de nya skärpta direktiven för beaktandet av våren 2017:s P-gödsling om grödan inte skördats alls 2017!

Eftersom skördetvånget avskaffades i det nya stödsystemet år 2015 ändrade man också på hur den eventuella fosforgödsling som gavs vid vårsådden (2017) på ett fält som nu i höst blev oskördat skall beaktas vid gödslingen av 2018-års grödor!

 

Nu skall den i våras, 2017, givna P-gödslingen beaktas som outnyttjad och därmed skall den räknas med fullt ut i gödslingen i nästa år, 2018!

 

Denna sida är uppdaterad den 20.11.2017 av Jan Grönholm, NSL