Kom ihåg det för i år viktiga nya datumet som 30.10 utgör!

Observera att man nu senast i fredag, den 30.10., skall anmäla följande i miljöersättningens höstanmälan:

  • På vilka skiften, på vilken areal och hurudan typ av växttäcke man valt. Typerna kan vara äkta växttäcke, dvs. höstgrödor, vallar, gräsbevuxna EFA-trädor och stubb, eller lättbearbetning en gång. Anmälan görs basskiftesvis och se upp med eventuella tillfälligt icke odlade områden eller t.ex. trädgårdsland där växttäcke inte finns! Notera här förändringarna att orörd saneringsgröda nu mitt i allt duger som växttäcke medan ärter som lättbearbetats inte duger som växttäcke!
  • På vilka skiften, på vilken areal, vilken mängd och när flytgödsel myllats in i marken eller näringsämnen eller organiskt material återanvänts. V.g. kontrollera de många erforderliga detaljuppgifterna som behövs på Mavis hemsida!!

Då man öppnat Vipu-tjänsten, gått till elektroniska tjänster och valt Miljöersättningens höstanmälan syns de alternativ man valt i våras som gröna knappar s.s. t.ex Växttäcke vintertid! Om ingen balk är grön har man inte valt alternativen i vårens stödansökan och kan sålunda inte mera ge uppgifter för att kunna söka stöd för de alternativen!

Denna sida är uppdaterad den 26.10.2015 av Jan Grönholm, NSL