Kom ihåg höstanmälan & ansökan om olika djurbidrag i januari-februari!

Nu är flera anmälningar och ansökningar öppna i Vipu-tjänsten, ansökningstiderna ser ut såhär:

ALLA GÅRDAR:

– Höstanmälan 11.1. – 8.2.

Höstanmälan omfattar följande anmälningar:

– Villkorlighetens obligatoriska växttäcke, gäller alla gårdar!
=> Alla gårdar ska göra en höstanmälan om vintertida växttäcke. Under vintersäsongen ska 33 procent av åkerarealen och arealen
av permanenta grödor vara täckt av växttäcke. Kravet är en del av villkorligheten, dvs. de grundläggande villkoren för
jordbrukarstöd, där ett äkta växttäcke, stubb, reducerad bearbetning eller växtavfall godkänns. Stödsökande måste i
höstanmälan uppge växttäckesslagen för alla åkerskiften för granskning av minimiväxttäcke.

– Växttäcke inom miljösystemstöd, gäller de gårdar som sökt ersättning för växttäcke vintertid vid stödansökan 2023!
=> I höstanmälan uppges dessutom åtgärdsskiftesarealer för växttäcke vintertid i stödet för miljösystem.

– Använda växtskyddsmedel (ekologiska gårdar och de som inom miljöförbindelsen förbundit sig till åtgärden alternativa växtskyddsmetoder för trädgårdsväxter)

– Främjande av cirkulär ekonomi (åtgärd inom miljöförbindelse)

– Hantering av avrinningsvatten (åtgärd inom miljöförbindelse)

– Fågelåkrar (åtgärd inom miljöförbindelse).

Mer info i Livsmedelsverkets Nyhetsbrev till jordbrukarna 15.1.2024   

DJURGÅRDAR:

Ansökan om EU’s djurbidrag 8.1 – 24.1

Ansökan om förbindelse om djurens välbefinnande 8.1 – 1.2

Anmälan om djurantal för år 2023 är öppen 8.1 – 1.2 (fjäderfä, svin)

I februari öppnas dessutom följande djurstödansökningar i Viputjänsten:

– Nordligt produktionsstöd för mjölk: anmälan om deltagande och ansökan om stöd för nya gårdar från och med 1.2, öppen till slutet av året. (endast stödregion C)

– Nordligt husdjursstöd för dikor, tjurar och slaktade kvigor samt stöd för uppfödda och slaktade tjurar i stödregionerna C3 och C4, ansökan 12.2–5.3.

– Nordligt husdjursstöd för tackor och hongetter, 12.2.–5.3. (endast stödregion C)

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, ansökan öppen 12.2–5.3. (hela landet)

– Ansökningstiden för avtal om uppfödning av lantraser har inte ännu fastställts. Ansökan öppnas senare under våren. Iaktta dock avtalsvillkoren från och med 1.1.2024. (hela landet)

Mer info i Livsmedelsverkets Nyhetsbrev till jordbrukarna 8.1.2024

Ta kontakt med våra rådgivare vid behov av hjälp och stöd vid ifyllandet av anmälan/ansökan:
https://www.nsl.fi/kontakt/personal/