Kom ihåg lista – satellituppföljning höstanmälan, växtföljd och mångfaldsväxter

Satellituppföljning – begäran om utredning

– Om ni fått ett uppdrag till Vipu-mobilen: Kom ihåg att ta ett foto och svara på begäran i Vipu-mobilen eller korrigera höstanmälan i Vipu-tjänsten senast 23.5.2024!

Växtföljd

– Ni kommer väl ihåg växtföljden nu då ni sår era åkrar! Krav på växtföljd hör till Villkorligheten och ska beaktas på alla konventionella gårdar över 10 ha(några undantag finns). I den årliga växtföljden ska ettåriga odlingsväxter årligen bytas ut på minst 33 procent av den åkerareal som du besitter. Man ser alltså endast på de ETTÅRIGA växterna som gården hade ifjol, tar ni upp en vall, en kumminåker eller t.ex. ett jordgubbsland räknas inte denna areal med i den 33 % som årligen måste ändra, man ser endast till de ettåriga växterna föregående år. Växtföljden ska också beaktas på åkrar som kommer till din besittning i år, ni påverkas således också av vad föregående odlare hade på skiftet.
Bra info finns i Livsmedelsverkets Nyhetsbrev till jordbrukarna 6.5.2024

Miljösystemstödets Mångfaldsväxter

– Inga växtskyddsmedel under hela kalenderåret (1.1 – 31.12)
– Bevaras fram till 15.9
– Fältfågel-/ängsväxter: minst två fleråriga växterarter om du tänker söka stöd 2 år i följd
– Angående växtföljdsbestämmelserna: Mångfaldsväxter vilt och mångfalsväxter landskap är olika växter och även om de skulle bestå av samma fröblandning, så räknas de som olika växter. Man kan alltså år 2022, 2023 och 2024 ha mångfald vilt och sedan på samma skifte ha mångfald landskap 2025 och växtföljden uppfylls.

OBSERVERA att fröblandningarna ändrat från fjolåret:

Insektspollinerade växter och landskapsväxter
Minst två av följande (tillägg i rött):
www.ruokavirasto.fi

Viltväxter
www.ruokavirasto.fi

Ängsväxter
www.ruokavirasto.fi

Fågelväxter
www.ruokavirasto.fi