Kom ihåg riskerna för resistens, sprutskador och liggsäd:

Eftersom det på många håll, också i Finland, uppstått resistens mot ett flertal bekämpningsmedel är det skäl att ta riskerna för resistens på allvar! Använd inte samma preparat många år i följd utan sträva till att variera använda preparat. I Finland har man konstaterat resistens hos bl.a. våtarv = ”natagräs” mot lågdosmedel så det gäller att hålla lite extra koll på ogräsbekämpningseffekten mot detta ogräs!

Denna vår har ett flertal nyheter dykt upp i handeln på ogräsbekämpningsfronten, – om du inte förhandsköpt dina medel finns det nu utmärkta möjligheter att ta in helt nya preparat!

Märk att medel som INTE finns upptagna på Tukes lista över bekämpningsmedel INTE är tillåtna att användas som bekämpningsmedel i Finland!! Märk också att myndigheterna i samband med arealgranskningar har rätt att kontrollera vilka bekämpningsmedel man använder och hur de förvaras!! Om man då på gården påträffar medel som inte är godkända att användas i Finland bryter gården mot tvärvillkoren med straffpåföljder på alla stöd.

Tvätta sprutan speciellt noggrant efter sprutning med lågdosmedel om det med samma spruta senare skall besprutas känsliga grödor s.s. sockerbetor, oljeväxter, ärt eller bondböna. Riskerna för skador pga. rester är störst om man på grund av regn blir avbruten i sprutandet och sprutvätska därmed torkar fast i den tomma delen av sprutan! Om man därefter sprutar med ett EC-medel, s.s. bl.a. Agil, så kan lågdosmedelsrester tvättas löst efterhand under sprutningen!

Studera sprutans instruktionsbok om en ny spruta skaffats till gården så att inga misstag görs vid tvättandet så att litervis med sprutvätskerester blir kvar!!

Ogräsbekämpningen kan vid behov kombineras med stråstärkning med CCC eller 5 C från 4-bladsstadiet till bestockningens slut i vårvete och vid bestockningens slut i havre.

Växtlighetens frodighet och kommande risk för liggsäd är i år långt beroende på hur stora regnmängder som fallit och åkerns torkkänslighet. Överdosera inte mängden stråstärkningsmedel i nu rådande förhållande! Vid behov kan en kompletterande stråstärkning utföras senare före axgång!

 
Denna sida är uppdaterad den 6.6.2017 av Jan Grönholm, NSL