Kom ihåg växtskyddsexamen

Varför växtskyddsexamen?

Med växtskyddsexamen försäkrar man sig om säker yrkesmässig användning av växtskyddsmedel. I Finland anordnas växtskyddsutbildning och -examen av ca 220 personer som auktoriserats av Tukes.

Du behöver avlägga en växtskyddsexamen, om

  • du använder växtskyddsmedel i ditt yrke
  • du köper växtskyddsmedel som är avsedda för yrkesmässig användning

Tukes rekommenderar avläggande av en växtskyddsexamen, om

  • du fattar besprutningsbeslut eller
  • du är verksam som rådgivare inom växtskyddet.

Växtskyddsexamen är personlig och giltig i 5 år!

En person med växtskyddsexamen får använda rodenticider begränsade för yrkesmässigt bruk endast inom den egna jordbruksverksamheten, användning i till exempel egnahemshus eller stuga är inte tillåten. Växtskyddsexamen berättiga inte boende i husbolag eller anställda i underhållsföretag att använda rodenticider begränsade för yrkesmässigt bruk på husbolag fastighet.
(Källa: www.tukes.fi)
.

NSL ordnar växtskyddsexamen i februari 2024

Växtskyddsexamen 2024 ordnas liksom de senaste åren som så kallade drive-in tillfällen.
Examenstillfällen ordnas den 6.2.2024 vid Liljendalgårdens parkering (Herrgårdsvägen 25) i Liljendal och den 7.2.2024 på Västankvarn (Västankvarnvägen 413, stora parkeringen) i Ingå.
Ingen anmälan behövs och OBS! endast ett tillfälle på respektive ort arrangeras våren 2024.
Egen penna och eventuellt någon form av skrivunderlag tar odlaren med till examen.

Plats och tid:
Tisdag 6.2.2024 Kl. 14-16 Herrgårdsvägen 25, 07880 Liljendal
Onsdag 7.2.2024 Kl. 14-16 Västankvarnvägen 413, 10230 Ingå st


Priset för examen och växtskyddshandboken som utdelas på plats är 75 € inkl. moms.
Mera information fås av Jörgen Bergman 0400-860636 eller Emil Hästbacka 044-4314212