Kontor för lantbruksbokföring i Västankvarn

Vi kan nu med glädje meddela att NSL öppnat ett kontor för lantbruksbokföring i Västankvarn i och med att AFM Carina Lindström börjat jobba i vårt Team.

Om du har behov av bokföringstjänster kontakta henne på tel 050 563 6670 eller e-post carina.lindstrom@nsl.fi. Gärna före sommaren!

Besöksadress är Västankvarnvägen 384, 10230 Ingå station (Vita ”skolbyggnaden”).