Kontrollera förekomsten av flyghavre

Efter de ihållande regnen finns det i år en påtaglig risk för att flyghavren bildar rikligt med vippor varför granskningen av tidigare sådda åkrar brådskar. Det finns i år en stor risk för att flyghavren grott i flera omgångar eftersom årets sådd varit utdragen och OBS! då även spillsäd av vårsäd från i höstas klarat vintern ger det en klar risk för att också flyghavre klarat vintern och då redan nu är mycket långt utvecklad även i höstsäd! Granska även NVÅ, trädor och skiften där kemisk flyghavrebekämpning utförts.

Man borde plocka genast när de första vipporna upptäckts och sätta hela plantan i en plastsäck och bränna upp den. Upprepa granskningen med ca 2 veckors mellanrum 2-3 gånger per sommar.

Denna sida är uppdaterad den 13.7.2015 av Jan Grönholm, NSL