Kontrollera förekomsten av flyghavre!

Flyghavren bildar nu efterhand vippor varför granskningen av åkrarna bör inledas. Granska även NVÅ, trädor och skiften där kemisk flyghavrebekämpning utförts. Plocka noggrant genast när de första vipporna upptäcks, sätt hela plantan i en plastsäck och bränn upp den. Upprepa granskningen med ca 2 veckors mellanrum 2-3 gånger per sommar.

Denna sida är uppdaterad den 5.7.2016 av Jan Grönholm, NSL