Kontrollera förekomsten av flyghavre

Flyghavren bildar i år rikligt med vippor varför granskningen av åkrarna brådskar. Det finns också risk för att flyghavren grott i flera omgångar eftersom årets nederbörd kommit i flera omgångar. Granska även NVÅ, trädor och skiften där kemisk flyghavrebekämpning utförts.

 Man borde plocka genast när de första vipporna upptäckts och sätta hela plantan i en plastsäck och bränna upp den. Upprepa granskningen med ca 2 veckors mellanrum 2-3 gånger per sommar.

Denna sida är uppdaterad den 28.7.2014 av Jan Grönholm, NSL