Kontrollera förekomsten av jordloppor i fält som nu kommer upp.

I.o.m. att det nu äntligen förkommit några varma dagar har också skadedjuren piggnat till, – lokalt finns det rätt mycket jordloppor.

 

Följ med förekomsten i oljeväxtlanden och i spirande spannmålsfält som lider av torka!

 

I fält med massförekomst kan skadebilden i varmt väder ändra snabbt. Gränsen för bekämpning i oljeväxter är en loppa per planta i hjärtbladsstadiet eller maximalt fem gnag per planta och bekämpningen görs med pyretrioder när lopporna är på plats.

 

Om angreppen är koncentrerade till skiftets kanter kan en första bekämpning av bara dessa delar bromsa angreppen.

Svårare angrepp av jordloppor i vårsädsfält som måste bekämpas förekommer dock rätt sällan och då främst i kornbroddar vars tillväxt bromsas/hindras av skorpa eller torka. Gnagskadorna syns som större eller mindre ”fönster” på bladen där det gröna gnagts bort och en genomskinlig hinna lämnats kvar. Efterhand vissnar ofta bladens spets och skadan kan misstas för köldskada eller svampsjukdomsangrepp.

Det är dock som sagt ganska ovanligt att jordloppor skulle kräva kemisk bekämpning i spannmål eftersom bestånd, som inte är hindrade av t.ex. skorpa eller torka, växer till så snabbt att gnagskadorna kompenseras. Vid hotande situationer där lopporna ätit > 20 % av bladytan och/eller beståndet ser allmänt lidande ut bekämpas de med pyretroider när de skyldiga är på plats.

Denna sida är uppdaterad den 29.5.2017 av Jan Grönholm, NSL