Kontrollera förekomsten av jordloppor i fält som nu kommer upp!

Nu gäller det verkligen att vara på sin vakt speciellt i oljeväxtlanden! Riskerna är störst i bestånd där uppkomsten, p.g.a. t.ex. skorpa, är långsam. I de västra delarna av Sällskapets område föll det tom. > 50 mm regn under senaste veckoslut så risken för uppkomst av skorpa är där stor speciellt på lerjordar!

 

I sådana fält kan lopporna vid massförekomst i varmt väder äta lika mycket som det växer till varvid risken finns att man skyller på skorpan när ingenting grönskar. KOLLA LÄGET!!  Gränsen för bekämpning i oljeväxter är en loppa per planta i hjärtbladsstadiet eller maximalt fem gnag per planta och bekämpningen görs med pyretrioder när lopporna är på plats.

 

Om angreppen är koncentrerade till skiftets kanter kan en första bekämpning av bara dessa delar bromsa angreppen. Var dock observant på soliga sluttningar på skiften där lopporna i solvärmen kan vara pigga och leva ”loppan” fastän vädret nu för tillfället är litet svalare! Det utlovas dock varmare väder till veckoslutet!!

 

Rekommenderade preparat:

Cyperkill 250 EC 0,1 l/ha

Cyperkill 500 EC 0,05 l/ha

Decis Mega EW 50 0,05-0,1 l/ha

Karate Zeon 0,037 l/ha

Kestac 50/Fastac 50 02-0,4 l/ha

Sumi Alpha 5 FW 0,2-0,25l/ha

Svårare angrepp av jordloppor vårsädsfält förekommer främst i tidigare sådda kornbroddar men också i broddar vars tillväxt bromsas/hindras av skorpa. Gnagskadorna syns som större eller mindre ”fönster” på bladen där det gröna gnagts bort och en genomskinlig hinna lämnats kvar. Efterhand vissnar ofta bladens spets och skadan kan misstas för köldskada eller svampsjukdomsangrepp.

Det är dock ganska ovanligt att jordloppor skulle kräva kemisk bekämpning i spannmål eftersom bestånd, som inte är hindrade av t.ex. skorpa, växer till så snabbt att gnagskadorna kompenseras. Vid hotande situationer där lopporna ätit > 20 % av bladytan och/eller beståndet ser allmänt lidande ut bekämpas de med pyretroider när de skyldiga är på plats.

Denna sida är uppdaterad den 18.5.2016 av Jan Grönholm, NSL