Kontrollera förekomsten av jordloppor i oljeväxtfält som nu kommer upp!

Nu gäller det att vara på sin vakt i de spirande oljeväxtlanden! Riskerna är störst i bestånd där uppkomsten, p.g.a. torkan, lokalt eventuellt skorpa, är långsam.

 

I sådana fält kan lopporna vid massförekomst i varmt väder äta lika mycket som det växer till varvid risken finns att man skyller på torkan eller skorpan när ingenting grönskar. KOLLA LÄGET!!  Gränsen för bekämpning i oljeväxter är en loppa per planta i hjärtbladsstadiet eller maximalt fem gnag per planta och bekämpningen görs med pyretrioder när lopporna är på plats.

 

Om angreppen är koncentrerade till skiftets kanter kan en första bekämpning av bara dessa delar bromsa angreppen. Hittills har angreppen i bestånd som såtts med betat utsäde varit måttliga.

 

Rekommenderade preparat:

Cyperkill 500 EC 0,05 l/ha

Decis Mega EW 50 0,05-0,1 l/ha

Karate Zeon 0,037 l/ha

Kestac 50/Fastac 50 02-0,4 l/ha

Sumi Alpha 5 FW 0,2-0,25l/ha

 
 
Denna sida är uppdaterad den 24.5.2018 av Jan Grönholm, NSL