Kontrollera grobarheten i fjolårets skörd absolut senast nu!

Det gäller att kolla det egna utsädets grobarhet absolut senast nu och att sedan beställa nytt utsäde snarast om det behövs.

Lämpligast, och säkrast, görs ett grobarhetsprov genom att skicka ett representativt, helst sorterat, prov för analys till något laboratorium, t.ex. Västankvarn Försöksgård.

Man kan också göra grobarhetstestet själv, – enklast genom att rulla in 100 frön i en vattendränkt, men avrunnen, pappersrulle gjord av en i mitten öppnad, på ca halva höjden avklippt, tidningsrulle. Lämna tomt med frön runt kanterna, vik tillbaka den halvan av tidningen som bildar ”locket” och tryck till!  Rullen sätts in i en plastpåse i vilken man klipper ett litet hål i övre hörnet. Fröna kan också placeras i flerdubbelvikta maskinhallens handtorkpapper.

Håll provet svalt till först, – i ca 10 grader under en vecka och därefter 3-4 dagar i rumstemperatur. Provet är färdigt när groddarna är 6 – 8 cm långa. Om provet verkar bli för torrt under groningstiden kan vatten fyllas på försiktigt. Om man tagit tillräckligt med papper brukar man inte behöva göra något under groningstiden!

Granska groddarna kritiskt och godkänn som groende bara groddar som är relativt hela, raka och friskt genomskinliga. En acceptabel grodd skall ha åtminstone en välutvecklad rot!

Förekomst av mögel i sämre groende partier talar för ett klart behov av betning! Kom ihåg att den slutliga fältgrobarheten kan sjunka klart om veckorna efter sådd blir svala och regniga!

Denna sida är uppdaterad den 1.4.2016 av Jan Grönholm, NSL