Kontrollera oljeväxtfält där det uppkommer nya hål i bladen!

Om det efterhand uppkommer nya hål i bladen på oljeväxter är det skäl att brådskande kontrollera undersidan på dylika blad. Om man då hittar ca 0,5 – 1 cm långa, svagt gulgröna larver som glupsk äter på bladen har en eventuell tidigare bekämpning av kålmal inte lyckats fullständigt! Vid mindre förekomst bekämpas de ofta i samband med en rapsbaggebekämpning.
 
Larverna bör, om de hittas allmänt utbredda i beståndet, snarast bekämpas med pyretroider och effekten bör fortgående följas upp. Nya larver kan kläckas till efterhand och vid massförekomst kan de äta upp alla mjuka växtdelar så att bara ett vitt skelett kvarstår!
 
OBS!!Ta kålmalslarverna på allvar!!
 
 
Denna sida är uppdaterad den 14.6.2016 av Jan Grönholm, NSL