Listan på godkända bekämpningsmedel finns nu på sidorna som finns under KemiDigi

Tukes har ordnat om sina sidor och nu kan man söka och hitta uppgifter bl.a. om bekämpningsmedel på följande länk:   www.kemidigi.fi/kasvinsuojeluainerekisteri/haku.

Där kan du kontrollera vilka bekämpningsmedel som är godkända för bruk i Finland. Obs! preparat som inte finns med på listan är INTE godkända att användas i Finland!

Här kan du också kontrollera hur länge enskilda preparat är godkända att användas.

De svenskspråkiga sidorna utvecklas efter hand.

 

Denna sida är uppdaterad den 15.1.2021 av Jan Grönholm, NSL