Lokalt explosionsartad ökning av angreppen av DTR!

Omslaget i vädret till mera regn och ordentligt med värme har satt fart på angreppen av speciellt vetets bladfläcksjuka, även kallad DTR!

 Angreppen kan nu hittas främst i fält med veteförfrukt som såtts direkt eller i lättbearbetat och de första angreppen syns som bruna fläckar som då de växt sig ett par mm stora får en liten, ljus fläck i mitten. Fält med svårare angrepp ger redan på avstånd ett intryck av ett lidande, gulnande bestånd allteftersom fläckarna breder ut sig och flyter ihop!

De mest utbredda angreppen finns nu i höstvetefält men angrepp kan hittas även i vårvetefält med bara ett par, tre blad i ovannämnda problemfält. I höstvetefält med hotande angrepp brådskar bekämpningen vilken kan kombineras med ogräsbekämpningen om denna inte redan gjorts.

I vårvetefält gäller det att följa med situationen och förståss inte låta beståndet börja lida allvarligt! Kom dock ihåg att en bekämpning utför då beståndet bara har två – tre blad har en väldigt liten måltavla!! – Det mesta av bekämpningen träffar inte grödan utan marken! Dessutom kommer spannmålsplantans nedersta blad ändå att vissna bort efterhand då de senare kommer i ett ofördelaktigt läge nere i skuggan av beståndet!

Försök därför vänta ut läget i vårvetena, följ med angreppen på de tre översta bladen och kombinera sedan, vid behov, lite senare svampbekämpningen med ogräsbekämpningen när grödan växt till sig!

 
Denna sida är uppdaterad den 20.5.2014 av Jan Grönholm, NSL