Lokalt finns det nu hotande gnagskador av sädesbladbaggens larver

Man kan nu lokalt, både områdesvis och i fälten, hitta vita gnagränder på främst spannmålens flaggblad. Sädesbladbaggens larv ser ut som en mörkbrun slemklump som äter raka, vita gnagränder parallellt med spannmålsbladets bladnerver.

Det är sällan som man akut måste bekämpa dessa larver men det kan lokalt bli aktuellt om gnagskadorna börjar hota växten. Bekämpningströskeln är 1-2 larver per växt och bekämpningen sker med pyretroider.

 

Denna sida är uppdaterad den 23.6. 2016 av Jan Grönholm, NSL