Lokalt har bestånd av höstveten efterhand fläckvis dött ut, – rätt stora larver kan påträffas glupskt ätande i rotskiktet.

I en del höstvetefält har döende fläckar/områden efterhand oförklarligt brett ut sig. Tag med en spade och gräv upp hela höstsädsplantor med rötterna och kolla om där finns glupska grå-beigefärgade larver.

Marodören är då troligen larven av en harkrank som märkligt nog trivts detta år.

Bekämpning är inte möjlig under marknivå, – eventuella förebyggande åtgärder utreds.

Denna sida är uppdaterad den 11.6.2021 av Jan Grönholm, NSL