Lokalt har det på områden som såtts före regn nu i värmen bildats en svår/ogenomtränglig skorpa som hindrar uppkomsten. Gå genast ut i fälten och kontrollera läget om du har ler/mjälhaltiga jordar som brukar bilda skorpa!

Eftersom det på Sällskapets östra område under föregående veckoslutet lokalt fallit stora mängder regn, från ca 20 – > 50mm, kommer det åtminstone där på många håll att bildas en skorpa som bromsar/förhindrar uppkomst. Märk dock att det också på fält i västra Nyland som såtts före Valborgsregnen lokalt nu finns svår skorpbildning! Riskerna är störst på ler- och mjäljordar med lägre mullhalt, på tillpackade vändtegar och på skiften som såddes just före regnen med milt våld.

Spannmål tål i allmänhet en skorpbrytande harvning bra även om en del blad slits av. Om spannmålsgroddarna som är under jorden börjar färgas granngula och får ett vridet växtsätt är det bråttom med skorpbrytningen! Vänta tills marken torkat lämpligt, = reder åtminstone till sådjupet, ställ in ett harvningsdjup på ca 2-3 cm (dock grundare än sådjupet), knip fast i ratten, se framåt och kör!!

Grödor s.s. oljeväxter, bondböna och ärt tål däremot inte avslitandet av plantor varför en eventuell skorpbrytning på dylika fält bör prövas att utföras före uppkomst med mildare verktyg s.s. vält.

På skiften i östra Nyland där vattnet blivit att stå kvar en tid är det ytterst troligt att broddarna kommer att börja gulna under de närmaste dagarna/veckorna! Detta beror främst på tillpackning och syrebrist men ibland också på N-brist. Ett eventuellt tillförande av kväve hjälper ofta bara för stunden och man måste vara observant på att det tillförda tilläggskvävet verkligen ryms in i Miljöstödets maximum!

Grödor på de värst ihop slammade fälten kan kräva omsådd.  Tänk också på att ett fält som är ihopslammat ända upp till ytan torkar ut mycket snabbare och djupare än ett fält vars yta täcks av lösharvad jord. Den lösharvade jorden bryter den skadliga kapillära stigningen av den för växterna livsviktiga fukten!

 

Denna sida är uppdaterad den 20.5. 2019 av Jan Grönholm, NSL