Lokalt kan man nu hitta gnagskador på broddbladen

Svårare angrepp av jordloppor vårsädsfält förekommer nu främst i tidigare sådda kornbroddar men också i broddar vars tillväxt bromsas av torkan.

Gnagskadorna syns som större eller mindre ”fönster” på bladen där den gröna ytan gnagts bort och en genomskinlig hinna lämnats kvar. Efterhand vissnar ofta bladens spets och skadan kan misstas för köldskada eller svampsjukdomsangrepp.

Följ med läget! Det är dock ganska ovanligt att jordloppor skulle kräva kemisk bekämpning i spannmål eftersom bestånd, som inte är hindrade av torka eller skorpa, växer till så snabbt att gnagskadorna kompenseras.

Vid hotande situationer där lopporna ätit > 20 % av bladytan och/eller beståndet ser allmänt lidande ut bekämpas de med pyretroider när de skyldiga är på plats.

 
Denna sida är uppdaterad den 24.5.2018 av Jan Grönholm, NSL