Lokalt liten inhemsk förekomst av övervintrande ägg av häggbladlus!

Enligt analysresultat från MTT av våra på Sällskapets område insamlade häggprover har det framkommit att förekomsten av inhemska övervintrande ägg av häggbladlus detta år understiger gränsen klart för stor skaderisk!

Det för nästa vecka utlovade vädret med eventuella starka sydost-vindar kan dock snabbt förändra situationen! Följ med rapporter när vårsäden kommer upp! Största riskerna för svåra angrepp av BYD-virus finns då lössen angriper vårsäden i tidiga utvecklingsstadier.

Denna sida är uppdaterad den 14.5.2014 av Jan Grönholm, NSL