Lokalt stor risk för uppkomst av svårgenomtränglig skorpa!

 Skorpbildning efter regn:
Eftersom det på Sällskapets västra område under det senaste veckoslutet fallit stora mängder regn, t.o.m. > 50 mm, kommer det, speciellt om vädret blir varmt till veckoslutet, på många håll att bildas en skorpa som förhindrar (jämn) uppkomst. Riskerna är störst på ler- och mjäljordar med lägre mullhalt och på skiften som såddes just före regnen med milt våld.

Spannmål tål i allmänhet en grund skorpbrytande harvning bra även om en del blad slits av. Om spannmålsgroddarna som är under jorden börjar färgas gula och får ett vridet växtsätt är det bråttom med skorpbrytningen! Vänta tills marken torkat lämpligt, ställ in ett harvningsdjup på 2-3 cm (enligt sådjup), knip fast i ratten, se framåt och kör!!

Grödor s.s. oljeväxter och ärt tål däremot inte avslitandet av plantor varför en eventuell skorpbrytning på dylika fält bör före uppkomst prövas att utföras med mildare verktyg s.s. vält. Grödor på de värst ihop slammade fälten kan kräva omsådd.

Denna sida är uppdaterad den 18.5.2016 av Jan Grönholm, NSL