Lugn läge fortsätter i västra Nyland medan inflygningen till fällorna fortsättningsvis överstigit gränsen 10 st i någondera fällan i ärtfältet i östra Nyland.

Vid avläsningarna av ärtvecklare i fällorna har det förkommit bara enstaka exemplar i västra Nyland medan inflygningen i östra Nyland vid de båda senaste avläsningarna på torsdag och måndag översteg gränsen 10 st i någondera fällan!

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende av temperaturen,  efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning, med pyretroider, bör i allmänhet ske i slutet av blomningen.

Denna sida är uppdaterad den 20.7. 2016 av Jan Grönholm, NSL