Lugn råder i västra Nyland medan inflygningen tagit ny fart i ärtfältet i östra Nyland.

Vid dagens avläsning av ärtvecklare förkom det bara enstaka exemplar i västra Nyland medan inflygningen tagit ny fart i östra Nyland där antalet ärtvecklare uppgick till 34 och 26 st! Kemisk bekämpning av ärtvecklarlarverna hade utförts på natten till onsdag förra veckan i västra Nyland men inte ännu i östra Nyland.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende av temperaturen,  efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning, med pyretroider, bör i allmänhet ske i slutet av blomningen. I flertalet fält som såtts i ”normal” tid infaller detta under slutet på vecka 27 till vecka 28.

 

Denna sida är uppdaterad den 11.7. 2016 av Jan Grönholm, NSL