Lugnt igen i ärtlanden efter måndagens rusning.

Vid avläsningen både i västra  och östra Nyland var det lugnt i fällorna på torsdagen. Bara enstaka ärtvecklare hade hittat till fällorna i östra Nyland medan det var helt tomt i västra Nyland. Kemisk bekämpning av ärtvecklarlarverna hade utförts på natten till onsdag i västra Nyland.

Gränsen för hotande mängd är tio ärtvecklare per fälla två observationsgånger i rad. Bekämpningstiden infaller, beroende av temperaturen,  efter 8 – 12 dygn efter den andra över tio st överstigande observationen. Eventuell bekämpning, med pyretroider, bör i allmänhet ske i slutet av blomningen. I flertalet fält som såtts i ”normal” tid infaller detta under slutet på vecka 27 till början på vecka 28.

 

Denna sida är uppdaterad den 9.7. 2016 av Jan Grönholm, NSL