Man kan nu hitta en del bevingade bladlushonor som flugit ut till fälten och börjat föda ungar på spannmålsbladen.

Under de senaste dagarna har man börjat hitta influgna bladlushonor som börjat föda ungar uppe på spannmålsbladen. Ännu understiger antalet i allmänhet bekämpningströskeln på en lus per fem plantor men det gäller att vara på sin vakt!

Under nu rådande torra och heta förhållanden kommer bladlusungarna snabbt att börja söka sig nedåt under jordytan till plantans vita rothals. Om de lyckas flytta sig ned dit så är de i skydd och säkerhet och BLIR MYCKET SVÅRBEKÄMPADE!

Håll vakt på antalet bladlöss och räkna noggrant, – de små ungarna är bara en knapp mm stora och kan dels gömma sig i bladslidor och dels, som ovan nämnts, snabbt krypa ned under jorden. Dra upp plantor försiktigt och kolla läget också under markytan. Om bekämpningströskeln överskrids gäller det att slå till snabbt och inte vänta till en kommande ogräsbekämpning! En blandning med Dimetoat och pyretroider ger både systemisk och omedelbar verkan.

Denna sida är uppdaterad den 24.5.2018 av Jan Grönholm, NSL