Märk att åldersbestämningen av gröngödslingsvallar har förändrats i juni!

I och med att statsrådets förordning om miljöersättning ändrades i juni ändrades bl.a. tiden för hur länge man får hålla en gröngödslingsvall på samma plats. Om man sått den under 2015 får den hållas på samma plats i högst tre år. Därefter måste den brytas eller producera och skördas (?) som en produktionsvall.

 

Den stora förändringen är att man inte får börja från tomt bord fr.o.m. 2015 utan för tidigare sådda gröngödslingsvallar måste också de åren som gröngödslingsvallen växt på fältet under den gamla stödperioden räknas med!

 

Det betyder att en gröngödslingsvall som första gången anmäldes som en sådan 2013 måste brytas inför eller skördas (?)som produktionsvall år 2016. Det här med skördetvång är ju lite osäkert eftersom det avskaffats detta år!

 

Denna sida är uppdaterad den 8.9.2015 av Jan Grönholm, NSL