Markmätningar i vårbrukstider

På NSL Försök följer man med hjälp av marksensorer upp marktemperatur, markfukt och salinitet på tre olika skiften på Västankvarn. Mätningarna kan vem som helst följa med i realtid via ”Markmätningar” på vader.nsl.fi. Markmätningarna görs på både 10 cm och 30 cm djup på följande skiften:

  • Västersjön: mullrik grynlera
  • Kärret: mullrik grynlera/mulljord
  • Hemåkern: mullhaltig molera

Alla skiften är unika och mätningarna går inte att applicera direkt på skiften ute på de nyländska gårdarna, men ger en fingervisning om läget för tillfället. Marksensorer är ett allt vanligare hjälpmedel inom lantbruket och det finns redan flera olika aktörer på marknaden. 

Den optimala såtiden, det s.k. ”såfönstret” begränsas av markens temperatur och fukt. Då det gäller stråsäd börjar groningen med att kärnan tar upp vatten. Den svällda kärnan gror när vattenhalten i kärnan ökar från 13–14 % till 45–60 %. Det krävs att minst 6 % av markvolymen utgörs av växttillgängligt vatten kring fröet för att det skall gro och för att säkra uppkomsten. Vad gäller temperatur så kräver stråsäd och oljeväxter marktemperaturer på över 2-4 °C för att gro. Ökad temperatur medför att groningshastigheten ökar och den optimala groningstemperaturen är betydligt högre, ca 20 °C. Ju högre markfukt, desto långsammare stiger marktemperaturen på våren. Hur snabbt åkern torkar upp och vilket sådjup som är det rätta är beroende av jordarten. De avgörande faktorerna vid val av såtidpunkt är förutom markfukt och –temperatur även risk för torka eller nederbörd och eventuell skorpbildning.

MÄTPUNKT, 10 cm djupMarktemperatur (senaste 7 dygn)Markfukt idag 3.5
Västersjön2,5-5,8 °C34 %
Kärret1,0-4,0 °C46 %
Hemåkern3,0-7,5 °C46 %
Tabell över dagsläget
Inlägget delvis baserat på: P. Riesinger. 2006.  Grunder för ekologisk växtodling, III Jordbearbetning och ogräsreglering s.24-27.