”Måste jag så om fält som på grund av torkan inte grott” undrar många:

Det har rått en hel del osäkerhet hur myndigheterna godtar dåligt eller mer eller mindre ogrodda fält som godtagbara växtbestånd. Äntligen har man gått ut med att man INTE behöver så om en misslyckad gröda om grödan odlats enligt ”normal god jordbrukarsed”!

Om man vill kan man så om ett misslyckat område men i praktiken blir det knappast bättre i dessa torra förhållanden.

Från jordbrukarhåll hörs röster om att ”inte lönar det sig ens att ogräsbekämpa de sämsta fälten”, – kom dock ihåg att man fortsättningsvis måste iaktta god jordbrukarsed så att åkern kunde producera fullgod skörd: Åkrarnas ogräsbekämpning skall skötas!

 

Denna sida är uppdaterad den 15.6.2018 av Jan Grönholm, NSL