Mavi ändrade sina anvisningar för skörd av EFA-trädor före den 16.8.

I förrgår, den 26.6. ändrade Mavi på sina anvisningar för förfarandet vid tidigarelagd skörd av EFA-trädor. Eftersom Finland är på väg att beviljas dispens för bärgning av EFA-trädor så behöver man inte mera åberopa force majeure.

 

En gård som utnyttjar undantaget behöver bara underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om vilka EFA-skiften och arealer där skörd har bärgats eller djur gått på bete före den 16.8. Anmälan skall göras skriftligen senast den 20.8.

 

Landsbygdsverket behöver uppgifterna om skiftena och arealerna med tanke på rapporteringen till kommissionen. Jordbrukaren behöver inte bifoga andra uppgifter eller motiveringar till sin anmälan.

 

Både husdjurs- och växtodlingsgårdar får bärga skörd från EFA-areal utan minskning av förgröningsstödet. Andra villkor för EFA-arealer skall dock följas.

 

 

Denna sida är uppdaterad den 28.6. 2018 av Jan Grönholm, NSL