Maximiandelen gröna kärnor i handelsdugligt vete verkar i detta nu röra sig kring 4-5 % både på bröd- och fodersidan hos flera uppköpare men det gäller att regelbundet kolla med den egna uppköparen för gränserna kan ännu ändras om de inte är inskrivna i kontraktet!

Eftersom det nu på många håll finns också rikligt med grönskott i vetena gäller det att vara observant på vilka gränser som just nu gäller hos den egna uppköparen. Men minst lika viktigt gäller det att på alla sätt försöka få ned andelen gröna kärnor möjligast lågt i den färdigtorkade skörden!

Om de gröna kärnorna redan passerat degmognad kan det vara aktuellt att vänta ut deras mognad. Om de gröna kärnorna däremot nu bara är fyllda av vatten-mjölk kommer deras mognad att dra ut (för) långt på tiden.

Pröva med olika inställningar på tröskan så att möjligast lite gröna kärnor kommer med i den skördade varan och sedan, kanske viktigast av allt, se till att torkens förrensare får jobba på maximal effekt tillräckligt länge! Kolla dock att inte för mycket kärnor kastas ut då varan blir torrare!

Om huvuddelen av vetet är mycket torrt kan torktiden bli för kort för att förrensaren skall hinna ta ut möjligast mycket gröna kärnor. Då kan det vara orsak att antingen sänka torktemperaturen en del eller att köra några timmar extra med bara kylning!  

 

Denna sida är uppdaterad den 28.8.2020 av Jan Grönholm, NSL