Mera regn utlovas till onsdag-torsdag, ja tom. 20 – > 30 mm enligt vissa prognoser. Det här skjuter ytterligare fram sådden av de fält som ännu är osådda, – här är några tankar inför detta faktum:

Om prognoserna ens någorlunda håller sträck kommer vi att så ännu en god bit in i juni. Man får så ända fram t.o.m den 30.6. men en sen sådd gör att man bör tänka på följande. V.g. se också inlägget från den 17.5. om ”att inte måla fan på väggen”.

  • Om man har bara utsäde av sent vårvete hemma kan det vara skäl att  höra sig för om det ännu finns utsäde för tidigare vårsädsgrödor s.s. kornutsäde att köpa.
  • Rybs kan man mycket väl så ännu en bit in i juni och utlovade pris per ton är nu bra så det kan vara ett alternativ men OBS! det betade oljeväxtutsädet är inte godkänt på grundvattenområden!
  • Om växtföljden tillåter så kan det vara all orsak att nu fundera på att redan nu möjliggöra sådd av höstoljeväxter genom att nu i vår så gröngödslingsvall som sedan avslutas för sådden av t.ex. höstraps i augustis början
  • Finns det behov av grundförbättringar s.s. tilläggstäckdikning på (för) långsamt torkande skiften? I så fall kan trädning och omdikning av dylika skiften vara en satsning på framtiden. Det finns nuförtiden tillgång till täckdikningsplaneringsexpertis på Lantbrukssällskapet!
  • Specialgrödor s.s. kummin och bovete kan sås i juni, kolla kontraktsmöjligheter!
  • Mångfaldsåkrar s.s. vilt-, ängs och landskapsåkrar kan vara ett intressant alternativ.
  • Likaså Naturvårdsåker med flerårig vall kan vara ett bra alternativ men notera att de skall hållas i minst två år!
  • Kom ihåg att vid beräkningen av diversifieringskravets uppfyllande räknas alla andra typer av vall som en växt FÖRUTOM trädor som är en egen växt.
  • På mindre gårdar kan alternativet med över 75 % vall, träda och/eller baljväxter, eller en kombination av dessa, vara ett alternativ. Då räknas alla typer av vall, INKLUSIVE vallbevuxna trädor som vallar. Kravet på diversifiering upphävs då men man får inte Miljöersättning för växttäcke, Naturvårdsåkrar eller skyddszonsvallar!

 

Vi får hoppas att väderleksprognoserna ännu har fel och att regnen inte kommer upp till Finland eller åtminstone att regnmängderna blir mindre än väntat!

 

Denna sida är uppdaterad den 24.5.2021 av Jan Grönholm, NSL