Några saker att fundera på om du tänker så höstsäd:

Trots låga rågpriser sås det ändå en hel del råg. Det gäller nu att kontrollera med uppköparna till vilket pris det går att binda den kommande skörden, – i vissa fall kan ett lite bättre pris erhållas om leveransen sker först på 2021.

På en del gårdar byts rågen mot höstvete men då bör man vara medveten om den uppenbara risken för blandsäd om höstvete sås efter råg! Ett sätt att minska riskerna är att nu genast efter skörd bearbetar rågstubbfältet grunt så att man får spillsäden att gro, – när den grott bör den sedan dödas med Glyfosat före sådden av höstvetet. Plöjning före sådd minskar ytterligare risken för störande spillsäd.

Kom ihåg att det finns regler som begränsar möjligheterna att så höstsäd i vissa förhållanden:

–  Om det på åkern såtts och sökts stöd för fånggrödor får dessa nog bekämpas kemiskt tidigast den 15.9. men åkern får bearbetas tidigast den 1.10. OBS också direktsådd anses vara bearbetning!

–  Enligt planerna nu kommer möjligheterna att ha skyddszoner på åkrar nästa år att begränsas till åkrar på grundvattenområden och åkrar som gränsar till vattendrag men inte mera vid t.ex. utfall! Detta gör att avtalen för skyddszoner på annan mark än ovannämnda verkar upphöra i nästa vår men, OBS, det gamla avtalet från 2015 gäller ända till den 30.4.2020 och grödan skall bibehållas orörd fram till dess! Således kan man inte så höstsäd på dessa åkrar.

 

Denna sida är uppdaterad den 26.8. 2019 av Jan Grönholm, NSL