Några tankar inför den hotande Coronavirusepidemin sett ur en lantbrukares synvinkel

Det kan vara skäl att också i vår bransch ta sig en funderare på vad Coronaviruset kan ställa till med.Våra hälsomyndigheter tror nu att toppen på Corona-angreppen kan väntas infalla mot mitten på maj, – det kan vara skäl att redan nu fundera på en plan B ifall du ligger lågt i sängen när det är vårbrukstider! Diskutera med familjen och grannarna.

Sedan kan det hända att Corona-virusets framfart ställer till med personalbrist på bl.a. maskinservice och reservdelssidan, – se till att allt du vet om att behöver servas blir servat i tid!

Sedan kanske det också leder till problem med leveranser av jordbrukets förnödenheter, – beställ gödsel, bekämpningsmedel, bränslen och andra förnödenheter nu om du inte redan gjort det! Dessutom är priset på brännolja nu på en hyfsad nivå.

Denna sida är uppdaterad den 20.3.2020 av Jan Grönholm, NSL