Några tankar om risk för resistens, sprutskador och liggsäd:

Eftersom det på många håll, också i Finland, uppstått resistens mot ett flertal bekämpningsmedel är det skäl att ta riskerna för resistens på allvar! Använd inte samma preparat många år i följd utan sträva till att variera använda preparat. I Finland har man konstaterat resistens hos våtarv = ”natagräs” mot lågdosmedel så det gäller att hålla lite extra koll på ogräsbekämpningseffekten mot detta ogräs!

Märk att medel som INTE finns upptagna på Tukes lista över bekämpningsmedel INTE är tillåtna att användas som bekämpningsmedel i Finland!! Märk också att myndigheterna i samband med arealgranskningar har rätt att kontrollera vilka bekämpningsmedel man använder och hur de förvaras!! Om man då på gården påträffar medel som inte är godkända att användas i Finland bryter gården mot tvärvillkoren med straffpåföljder på alla stöd.

Tvätta sprutan speciellt noggrant efter sprutning med lågdosmedel om det med samma spruta senare skall besprutas känsliga grödor s.s. sockerbetor, oljeväxter, bönor eller ärt. Riskerna för skador pga. rester är störst om man blir avbruten i sprutandet eller avslutar sprutandet för dagen utan att fylla sprutan med rent vatten och sprutvätska därmed torkar fast i sprutan!

Studera sprutans instruktionsbok om en ny spruta skaffats till gården så att inga misstag görs vid tvättandet så att litervis med sprutvätskerester blir kvar!

Ogräsbekämpningen i spannmål kan vid behov kombineras med stråstärkning men i år bör man vara återhållsam. Överdosera inte mängden stråstärkningsmedel i nu rådande förhållanden! Vid behov kan en kompletterande stråstärkning utföras senare före axgång.

 
Denna sida är uppdaterad den 11.6.2018 av Jan Grönholm, NSL