Några tillägg till aktuella saker:

Med tanke på att kvickroten nu i höst blivit obekämpad på många åkrar så är det skäl att notera att man inte mera i nästa år får utföra kemisk bekämpning på EFA-åkrar. OBS! Detta innebär att kvickrot och andra ogräs inte mera nästa år kan bekämpas kemiskt i t.ex. bondböne- och ärtfält som sätts som EFA-areal! Beakta detta vid odlingsplaneringen.

 

Sedan ett tillägg till kvalitetstesten för åkermark, – blankett 480 kan också fyllas i i WebWisu-programmet.

 

Denna sida är uppdaterad den 13.10.2017 av Jan Grönholm, NSL