När vårgrödornas ogräsbekämpning efterhand blir aktuell:

De tidigast sådda vårsädsfälten har, om de grott någorlunda jämnt, utvecklats så långt att ogräsbekämpningen efterhand börjar bli aktuell. Denna kan utföras från (3 -) 4 bladstadiet och man bör välja preparattyp och dosering enligt ogräsförekomst och sprutningsförhållanden.

Förhållandena är dock speciella denna vår pga. torkan och hettan! På speciellt lerjordar är ogräsförekomsten ännu minimal i kombination med att de glesa och luckiga bestånden inte kommer att kunna konkurrera ordentligt med ogräsen.

Om man i sådana förhållanden går ut och ogräsbekämpar för tidigt kan senare grodda ogräs ge problem och kräva en andra, senare bekämpningsomgång! Ta det därför lugnt med ogräsbekämpningen och ”håsa” inte ut för tidigt.

I de hittills rådande torra och heta förhållandena är grödorna dessutom stressade och känsliga för sprutskador medan ogräsens vaxskikt är tjockt vilket gör dem svårare att bekämpa. Därför är morgonsprutningar absolut att rekommendera! Doseringen av vätmedel i samband med användningen av lågdosmedel kan behöva höjas från 1 till 2 dl/ha.

Det goda med värmen är att även gamla ”hormon”-typens preparat borde ha god effekt men kom ihåg riskerna för sprutskador! Gör inte heller några ”dunderblandningar” nu, – riskerna för skador ökar!

Notera att de jättestora övervintrade baldersbrån som kan hittas där man direktsått eller lättbearbetat i allmänhet kräver stor dosering av lågdosmedel för att fås stoppade!

Tryck på  denna länk    för att komma till listan på medel vars användning är förbjuden på grundvattenområden eller om det finns begränsningar bl.a. i möjligheten att använda medlet i fråga flera år i rad.

 

OBS! kom ihåg att kvickrot, andra ogräs, skadedjur eller svampsjukdomar inte mera detta år får bekämpas kemiskt i t.ex. bondböne- och ärtfält som sätts som EFA-areal!

 
Denna sida är uppdaterad den 31.5.2018 av Jan Grönholm, NSL