Naturens växtlighet flämtar i den torka och hetta som nu råder!

Efter snart tre veckors värmebölja utan regn, med några få undantag, börjar det bli rejält torrt i markerna, – t.o.m. så torrt att det lokalt börjar uppstå problem med vattentillförseln för sprutfyllandet!

All växtlighet i naturen fick en sådan rivstart i utvecklingen att det knappast passerar utan negativa effekter! T.ex. en del rågfält gick på knappt två veckor från knappt en-nodsstadium till flaggbladsstadium, – en dylik chockstart försätter växterna i ett stresstillstånd som man bör ta i beaktande t.ex. vid stråstärkning.

I rågfält där man redan gett en tidig stråstärkning i samband med ogräsbekämpningen bör man vara försiktig och återhållsam med ytterligare stråstärkning om inte vädret slår om trots att tiden för sen stråstärkning senast nu börjar vara inne!  

 

Denna sida är uppdaterad den 21.5.2018 av Jan Grönholm, NSL