Nedan finns ett exempel på blankett för anmälan om skörd av vall från EFA-areal. Blanketten är uppgjord av Landsbygdsombudsman Mats Arola vid Landsbygdsförvaltningen i östra Nyland. Vi på Sällskapet tackar för gott samarbete!

Anmälan om force majeure

 

 

Undertecknad åberopar force majeure och exceptionella omständigheter på grund av torka som motivering till att skörda EFA-grönträda.

Anmälan gäller lägenheten (skiftenas innehavare):

 

____________________________         ___________________________________________________

Lägenhetssignum                                     Namn

 

____________________________         ____________________________________    ____________

____________________________         ____________________________________    ____________

____________________________         ____________________________________    ____________

____________________________         ____________________________________    ____________

____________________________         ____________________________________    ____________

Basskiftssignum                                       Namn                                                             areal

 

 

Motivering:

[ ] Exceptionell torka, på lägenheten har regnat sammanlagt  ______ mm sedan 01.05.2018

[ ] Skörd är nödvändig för att säkerställa foderförsörjningen för gården egna djur

[ ] Skörd är nödvändig för att säkerställa foderförsörjningen för gården_____________________________

_________________________________________________________

[ ] __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 

___________________________________                 _______/________2018

 

Bärgare av skiften:    ___________________________________________________________

Innehavare av skiften:___________________________________________________________

 

 

Denna sida är uppdaterad den 19.6. 2018 av Jan Grönholm, NSL