Ni som brukar markkartera på våren: Kom ihåg att hålla markkarteringen giltig!

  • Prov skall tas vart femte år, provtagningsdatum avgör!

 

  • OBS! Nu skall basskiftessignum varifrån provet är taget skrivas in i protokollet före inskickandet så att det syns i resultatet.

 

  • Minst ett prov per fem ha (=glest) från alla skiften som odlas och är >= 0,5 ha. Se upp med skiften nära 0,5 ha och se upp med hö/betes/ensilagevallar- de skall vara markkarterade!!

 

  • På odlade skiften < 0,5 ha får man använda värdena från ett direkt angränsande större skifte = bara dike eller väg emellan.

 

  • Från odlade skiften < 0,5 ha som inte angränsar skall det tas ett prov per varje påbörjad 2 ha. Ta prov från första lilla skiftet och sedan igen när man närmar sig ha-summan 2 ha.

 

  • OBS!! Resultatet skall vara tillgängligt vid sådd, – detta är ett problem med markkarteringar som tas på våren! Ta proven på hösten!!

 

Denna sida är uppdaterad den 16.4.2018 av Jan Grönholm, NSL