Ni som gjort upp en odlingsplan för 2021 med gamla WebWisu programmet bör kolla att inga överskridningar, speciellt på N-sidan, sker i den nya Min Gård Wisun!

Eftersom den nya Min Gård Wisun räknar gödselmedlens innehåll av N och P mera noggrant än den gamla Wisun kan det uppstå situationer där det i utskriften med den nya Wisun visar sig uppstå små överskridningar av N-givan s.s. + 0,4 eller  + 0,6 kg N/ha trots att den gamla Wisun pga. avrundning visade +- 0, alltså exakt enligt miljöstödsmaximum.

Överskridningar får inte ske på N-sidan medan en överskridning på P-sidan kan hanteras genom att man startar P-utjämningsperioden.

Sänk gödselgivan så att du når max Miljöstödets N-maximum för skiftena i fråga!

 

Denna sida är uppdaterad den 15.1.2021 av Jan Grönholm, NSL