NSL’s växtskyddsexamenstillfällen 2023

Växtskyddsexamen behövs alltid om du t.ex. använder eller köper växtskyddsmedel eller rodenticider (råttgift) avsedda för yrkesmässigt bruk. Examen är i kraft 5 år.

NSL ordnar växtskyddsexamen 2023 liksom de senaste åren som ett så kallat drive-in tillfälle. Odlaren avlägger växtskyddsexamen (prov) i sitt eget fordon. Inget föreläsningstillfälle ordnas utan endast examentillfälle, odlaren kan själv på egen hand gå igenom förberedande material på Tukes hemsida:

https://tukes.fi/sv/vaxtskyddsmedel/story.html

Vi ordnar två examenstillfällen våren 2023. Examenstillfällen ordnas torsdagen den 26.1.2023 vid Liljendalgårdens parkering (Herrgårdsvägen 25) i Liljendal och torsdagen den 2.2.2023 på Västankvarn (Västankvarnvägen 413, stora parkeringen) i Ingå.

Ingen anmälan behövs och obs! Endast ett tillfälle på respektive ort.

Egen penna och eventuellt någon form av skrivunderlag tar odlaren med till examen.

Plats och tid:
– Torsdag 26.1.2023 Kl. 14-16 Herrgårdsvägen 25, 07880 Liljendal
– Torsdag 2.2.2023 Kl. 14-16 Västankvarnvägen 413, 10230 Ingå st.

Priset för examen och växtskyddshandboken som utdelas är 75 € inkl. moms.
Mera information fås av Jörgen Bergman 0400860636 eller Emil Hästbacka 0444314212