Nu är det akut svampangreppskris i kornfälten, – åskans hotfulla muller i bakgrunden förstärker allvaret i situationen! Angreppen breder ut sig i rekordfart och hotar nu beståndens existens om inget görs!

Om du har kornfält som inte lidit av väta eller skorpa utan ser ut att kunna producera åtminstone hyfsad skörd så skall du nu, bara åskan lugnat ner sig, genast bege dig ut och kolla situationen i dina fält!

Angreppen av kornet bladfläcksjuka av nättyp har nu på några dagar mycket aggressivt brett ut sig i sgs. alla fält och hotar nu i rådande väderlek att förstöra bladytan om inte bekämpning görs mycket brådskande!

Angreppen börjar som små, mörkbruna plustecken för att sedan efterhand breda ut sig till ett mörkbrunt nätmönster på bladytan. Svårare angripna kornfält ger redan nu på avstånd ett gulbrunt intryck och ser allmänt lidande/döende ut! Man kan tro att fältet fått brännskador av ogräsbekämpningen.

Tidigt sådda fält går mot axgång och senare sådda börjar skjuta ut flaggbladet så tidpunkten för en väl tilltagen dos med mot kornets bladfläcksjuka effektiva bekämpningsmedelmedel är annars också aktuell! En ordentlig dos nu gör att man många gånger klarar sig med en behandling men det gäller ju att följa med läget.

V.g. se inlägget från den 11.6.!

Som jag där sade så bör en eventuell kombinerad stråstärkning i kornen göras med eftertanke och i första hand koncentreras till fält som inte lidit av väta eller skorpa men där fukten brukar räcka till eftersom grundvattnet, åtminstone västra Nyland, lider lågt.

Frodiga och täta flerradiga korn har största risken för liggsäd. En för hårt utförd stråstärkning i tvåradiga korn kan i torrare förhållanden leda dels till att axet inte kommer fram ordentligt och dels till att kornets borst blir svårare/svårt att tröska löst.

Om nattens åska för med sig rikligare regn så kan ju situationen förändras.

Denna sida är uppdaterad den 13.6.2019 av Jan Grönholm, NSL