Nu är det slut på användningen av pulverbetningsmedel!

De gamla, kända betningsmedlena Baytan I och Baytan Universal avlägsnades från Tukes register över godkända bekämpningsmedel den 30.6.2019. Vid sådd av spannmål fick man alltså för sista gången i fjol använda utsäde betat med dessa produkter fram t.o.m. den 30.6.2019!

Du som hittills betat med pulverbetningsmedel står alltså inför krav på förändring, – i.o.m att Baytan I försvinner från marknaden finns det våren 2020 inte mera några betningsmedel i pulverform att tillgå!

Det betyder att gårdens system för betning i så fall måste ses över och moderniseras till vätskebetning. Vätskebetning ger i allmänhet ett jämnare betningsresultat och företagshälsovårdsmässigt är riskerna för exponering och olycksfall mindre med vätskebetning.

Det finns i dag fina betningsaggregat för vätskebetning på marknaden vilka ger ett utmärkt betningsresultat på kort tid, – planera nu i tid för förändringen! Snåla inte vid val av betare utan överväg istället samarbete med grannarna vid inköpet.

 

Denna sida är uppdaterad den 20.1.2020 av Jan Grönholm, NSL