Nu börjar det brådska med att söka krisstödet.

Från och med den 7.1. har det varit möjligt att ansöka om krisstöd på Vipun. Krisstödet har kommit till pga. den extrema torka som vi och våra grödor drabbades av i somras.

Man skall ansöka om krisstödet inom januari månad antingen via Vipun eller med blankett 486. På AB-området kan man söka stödet för fodervallar, foderkorn och vårvete och beloppen per ha torde röra sig kring 40 €/ha för foderkorn och vårvete och kring 90 €/ha för fodervallar. OBS! De slutliga beloppen/ha är dock beroende på vilken areal ansökningen omfattar! Den minsta arealen man kan söka för är 5 ha. Vallstödet kan bara fås av gårdar med minst 5 de. bestående av nöt, får eller getter.

OBS! I ansökan görs styrningen automatiskt till grödor enligt vilka grödor man valde i våras i stödansökningen. Om man i våras valt som gröda Maltkorn får man inget krisstöd trots att kornskörden från 2018 bara duger som foderkorn!

 

Denna sida är uppdaterad den 24.1.2019 av Jan Grönholm, NSL