Nu händer det i ärtfälten

Vi har under vecka 24-25 igen satt ut feromonfällor i ärtfält för att kunna följa med förekomsten av vuxna, flygande ärtvecklare. Gränsen för hotande mängd är minst tio ärtvecklare i någondera fällan två observationsgånger i rad.

Eventuell bekämpning bör i allmänhet ske i slutet av blomningen därför att man inte bekämpar de nu omkringflygande vuxna vecklarna utan larverna just när de skall förflytta sig till de små, spirande baljorna. På matärter är eventuella skador mest alvarliga.

I Ingå blev fällorna utsatta den 17.6. och förekomsten har hittills varit följande:

Fälla nr:    Avläsningsdag 19.6.22.6. 26.6.29.6.3.7.6.7.10.7.
17 st1 st1 st2 st5 st0 st28 st
21 st0 st0 st1 st1 st0 st24 st

I Lovisa blev fällorna utsatta den 19.6. och förekomsten har hittills varit följande:

Fälla nr: Avläsningsdag    22.6.26.6.29.6.3.7.6.7.10.7.
12 st0 st0 st6 st3 st17 st
20 st0 st0 st3 st1 st4 st

Förekomsten av ärtvecklare har nu tagit ordentlig fart trots att det regnat en del under veckoslutet. På båda platserna har gränsen nu överskridits klart och eftersom mängderna är stora och baljor redan utvecklats så borde bekämpning mot ärtvecklarlarverna göras ca en dryg vecka senare dvs. i nästa vecka.

Regnen som fallit i juli kan dock göra att blomningen drar ut på tiden varvid läget kan kräva en andra bekämpning senare! Både fältet i västra och i östra Nyland ligger i närheten av fjolårets ärtfält.

I Ingå är sorten Eso sådd den 14.5. och i Lovisa är sorten Ingrid sådd den 10.5. Värmesumman och närheten till tidigare års ärtodlingar är dock de faktorer som mest styr förekomsten av ärtvecklare

Avläsningarna i västra och östra Nyland görs på måndag och torsdag.

Denna sida är uppdaterad den 11.7. 2023 av Jan Grönholm, NSL